Trang chủ » Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer

Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer

bởi Vinh Leo
3,2K views
Bài này thuộc phần 5 của 18 phần trong series Học CentOS 7 căn bản
5/5 - (1 bình chọn)

Cài đặt BIND để cấu hình DNS Server phân giải tên miền hoặc địa chỉ IP trên CentOS 7.

1. Cài đặt BIND

[root@hocmangmaytinh ~]# yum -y install bind bind-utils

2. Cấu hình BIND

Ví dụ này hiển thị để thiết lập với địa chỉ IP Grobal [172.16.0.80/29], Địa chỉ IP Private [10.0.0.0/24], Tên miền [hocmangmaytinh.com]. Tuy nhiên, Hãy sử dụng địa chỉ IP và tên miền riêng của bạn khi bạn cấu hình máy chủ của riêng bạn. (Thực ra, [172.16.0.80/29] là dành cho địa chỉ IP Private).

[root@hocmangmaytinh ~]# vi /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    # thay đổi( listen all )
    listen-on port 53 { any; };
    # thay đổi nếu không sử dụng IPv6
    listen-on-v6 { none; };
    directory      "/var/named";
    dump-file      "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file   "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    # query range ( set internal server and so on )
    allow-query     { localhost; 10.0.0.0/24; };
    # transfer range ( set it if you have secondary DNS )
    allow-transfer   { localhost; 10.0.0.0/24; };

    recursion yes;

    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation yes;
    dnssec-lookaside auto;

    /* Path to ISC DLV key */
    bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";

    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";

    pid-file "/run/named/named.pid";
    session-keyfile "/run/named/session.key";
};
logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

# thay đổi tất cả từ đoạn này
view "internal" {
    match-clients {
        localhost;
        10.0.0.0/24;
    };
    zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
    };
    zone "hocmangmaytinh.com" IN {
        type master;
        file "hocmangmaytinh.com.lan";
        allow-update { none; };
    };
    zone "0.0.10.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "0.0.10.db";
        allow-update { none; };
    };
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
};
view "external" {
    match-clients { any; };
    allow-query { any; };
    recursion no;
    zone "hocmangmaytinh.com" IN {
        type master;
        file "hocmangmaytinh.com.wan";
        allow-update { none; };
    };
    zone "80.0.16.172.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "80.0.16.172.db";
        allow-update { none; };
    };
};

# allow-query        ⇒ query range you permit
# allow-transfer      ⇒ the range you permit to transfer zone info
# recursion         ⇒ allow or not to search recursively
# view "internal" { *** }; ⇒ write for internal definition
# view "external" { *** }; ⇒ write for external definition

# For How to write for reverse resolving, Write network address reversely like below
# 10.0.0.0/24
# network address      ⇒ 10.0.0.0
# range of network     ⇒ 10.0.0.0 - 10.0.0.255
# how to write       ⇒ 0.0.10.in-addr.arpa

# 172.16.0.80/29
# network address      ⇒ 172.16.0.80
# range of network     ⇒ 172.16.0.80 - 172.16.0.87
# how to write       ⇒ 80.0.16.172.in-addr.arpa

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.

Xem tiếp các bài trong Series Học CentOS 7 căn bản

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x