Trang chủ » Hướng dẫn cài đặt KVM trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt KVM trên CentOS 7

bởi Vinh Leo
3,7K views
5/5 - (1 bình chọn)

KVM là gì?

KVM là công nghệ ảo hóa mới cho phép ảo hóa thực sự trên nền tảng phần cứng. Do đó máy chủ KVM giống như XEN được cung cấp riêng tài nguyên để sử dụng, tránh việc tranh chấp tài nguyên với máy chủ khác trên cùng node. Máy chủ gốc được cài đặt Linux, nhưng KVM hỗ trợ tạo máy chủ ảo có thể chạy cả Linux, Windows. Nó cũng hỗ trợ cả x86 và x86-64 system. Đòi hỏi CPU trên máy tính của bạn có chức năng Intel VT hoặc AMD-V.

Cài đặt KVM trên CentOS 7

[root@hocmangmaytinh ~]# yum -y install qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils

# đảm bảo các mô dun được nạp

[root@hocmangmaytinh ~]# lsmod | grep kvm 
kvm_intel    138567 0
kvm       441119 1 kvm_intel
[root@hocmangmaytinh ~]# systemctl start libvirtd
[root@hocmangmaytinh ~]# systemctl enable libvirtd

Cấu hình mạng cho máy ảo KVM.

# thêm bridge “br0”

[root@hocmangmaytinh ~]# nmcli c add type bridge autoconnect yes con-name br0 ifname br0 
Connection 'br0' (0f4b7bc8-8c7a-461a-bff1-d516b941a6ec) successfully added.

# đặt IP cho “br0”

[root@hocmangmaytinh ~]# nmcli c modify br0 ipv4.addresses 10.0.0.30/24 ipv4.method manual

# đặt Gateway cho “br0”

[root@hocmangmaytinh ~]# nmcli c modify br0 ipv4.gateway 10.0.0.1

# đặt DNS cho “br0”

[root@hocmangmaytinh ~]# nmcli c modify br0 ipv4.dns 10.0.0.1

# loại bỏ cài đặt hiện tại

[root@hocmangmaytinh ~]# nmcli c delete eth0

# thêm một interface nữa như là một thành viên “br0”

[root@hocmangmaytinh ~]# nmcli c add type bridge-slave autoconnect yes con-name eth0 ifname eth0 master br0

# khởi động lại

[root@hocmangmaytinh ~]# reboot
[root@hocmangmaytinh ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:9f:9b:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
link/ether 22:f8:64:25:97:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
valid_lft forever preferred_lft forever
4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 00:0c:29:9f:9b:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.30/24 brd 10.0.0.255 scope global br0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:9bd3/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.

Xem tiếp các bài trong Series Học CentOS 7 căn bản

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x