Trang chủ » Hướng dẫn thêm User trên CentOS 8

Hướng dẫn thêm User trên CentOS 8

bởi Vinh Leo
1,3K views
Bài này thuộc phần 3 của 5 phần trong series Học Centos 8 căn bản
3.7/5 - (3 bình chọn)

Tạo người dùng User trên CentOS 8

1. Để thêm tài khoản người dùng phổ biến trên Máy chủ CentOS 8, Hãy đặt như sau.
Dùng lệnh:

useradd centos
passwd centos
[root@localhost ~]# useradd centos
[root@localhost ~]# passwd centos
Changing password for user centos.
New UNIX password:       # input any password you'd like to set
Retype new UNIX password:    # confirm
passwd: all authentication tokens updated successfully.

2. Nếu bạn muốn chuyển sang tài khoản người dùng root từ một người dùng thông thường, hãy sử dụng lệnh [su] để làm như vậy.

localhost login: centos     # login username
password:            # input user password
[centos@localhost ~]$ su -   # swicth to root
Password:            # input root password
[root@localhost ~]#       # just switched to root

3. Nếu bạn muốn giới hạn người dùng chạy lệnh [su], hãy đặt như sau.
Trong ví dụ bên dưới, chỉ người dùng trong nhóm [wheel] mới có thể chạy lệnh [su].

usermod -G wheel centos
vi /etc/pam.d/su
root@localhost ~]# usermod -G wheel centos
[root@localhost ~]# vi /etc/pam.d/su
#%PAM-1.0
auth      sufficient   pam_rootok.so
# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
#auth      sufficient   pam_wheel.so trust use_uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
# uncomment the following line
auth      required    pam_wheel.so use_uid
auth      substack    system-auth
auth      include     postlogin
account     sufficient   pam_succeed_if.so uid = 0 use_uid quiet
account     include     system-auth
password    include     system-auth
session     include     system-auth
session     include     postlogin
session     optional    pam_xauth.so

# verify settings with a user that is not in allowed group
[redhat@localhost ~]$ su -
Password:
su: Permission denied   # denied normally

Xóa người dùng User trên CentOS 8

Nếu bạn muốn xóa tài khoản người dùng, hãy đặt như sau.

userdel centos
serdel -r centos
# remove a user [centos] (only removed user account)
[root@localhost ~]# userdel centos
# remove a user [centos] (removed user account and his home directory both)
[root@localhost ~]# userdel -r centos

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.

Xem tiếp các bài trong Series Học Centos 8 căn bản

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x