Trang chủ » Hướng dẫn kích hoạt BIND trên CentOS 7

Hướng dẫn kích hoạt BIND trên CentOS 7

bởi Vinh Leo
1k views
5/5 - (1 bình chọn)

1. Kích hoạt BIND trên CentOS 7

[[email protected] ~]# systemctl start named
[[email protected] ~]# systemctl enable named

2. Nếu đang chạy Firewalld, hãy cho phép dịch vụ DNS Server. BIND sử dụng port 53/TCP, UDP.

[[email protected] ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent 
success
[[email protected] ~]# firewall-cmd --reload 
success

3. Thay đổi DNS Server

[[email protected] ~]# nmcli c modify eno16777736 ipv4.dns 10.0.0.30
[[email protected] ~]# nmcli c down eno16777736; nmcli c up eno16777736

4. Names và Address được phân giải thành công

[[email protected] ~]# dig demo.hocmangmaytinh.com.
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> demo.hocmangmaytinh.com.
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41735
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;demo.hocmangmaytinh.com.       IN   A

;; ANSWER SECTION:
demo.hocmangmaytinh.com.    86400  IN   A    10.0.0.30

;; AUTHORITY SECTION:
hocmangmaytinh.com.      86400  IN   NS   demo.hocmangmaytinh.com.

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Thu Jul 10 14:43:35 JST 2014
;; MSG SIZE rcvd: 75
[[email protected] ~]# dig -x 10.0.0.30
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> -x 10.0.0.30
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14268
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;30.0.0.10.in-addr.arpa.        IN   PTR

;; ANSWER SECTION:
30.0.0.10.in-addr.arpa. 86400  IN   PTR   demo.hocmangmaytinh.com.

;; AUTHORITY SECTION:
0.0.10.in-addr.arpa.  86400  IN   NS   demo.hocmangmaytinh.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
demo.hocmangmaytinh.com.    86400  IN   A    10.0.0.30

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Thu Jul 10 14:44:39 JST 2014
;; MSG SIZE rcvd: 111

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.

Xem tiếp các bài trong Series Học CentOS 7 căn bản

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x