Trang chủ » Cài đặt WordPress với LEMP (CentOS 7)

Cài đặt WordPress với LEMP (CentOS 7)

bởi Vinh Leo
4,8K views
Bài này thuộc phần 2 của 2 phần trong series LEMP cho VPS/Server
5/5 - (3 bình chọn)

Trước tiên hãy tìm hiểu, LEMP và WordPress là gì?

LEMP là từ viết tắt của các khái niệm sau :
L : Linux (ở đây chúng ta sử dụng CentOS 7x) là hệ điều hành mã nguồn mở đuợc sử dụng chủ yếu trên các server để phục vụ nhiều mục đích khác nhau;
E : Nginx là phần mềm máy chủ web cũng tương tự như Apache nhưng có sức chịu tải lớn hơn rất nhiều so với Apache nên thường được sử dụng trên các ứng dụng web rất đông người truy cập và bitly.com là một trong số đó. Nginx được phát âm là “engine-x” nên được viết tắt thành chữ E trong LEMP.
M : MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở rất phổ biến do tính năng bảo mật, dễ sử dụng, và miễn phí. MySQL thường được dùng để lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng web và thường dùng chung với PHP
P : PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở, chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng web trên phía máy chủ (Server Side), hỗ trợ các phiên bản 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2.

WordPress là một ứng dụng viết mã nguồn mở và miễn phí và một CMS động (Hệ thống Quản lý Nội dung) được phát triển sử dụng MySQL và PHP . Nó có số lượng lớn các plugin và chủ đề bên thứ ba. WordPress hiện là một trong những nền tảng blog phổ biến nhất hiện có trên internet và được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn cầu.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt WordPress bằng cách sử dụng LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên RHEL/ CentOS 7.

Cài đặt và cấu hình LEMP

Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, bạn cần cài đặt trước LEMP trên CentOS 7.

Hôm trước mình đã có hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và cấu hình LEMP các bạn có thể xem, thực hiện cũng khá dễ thôi.

Tạo cơ sở dữ liệu MariaDB

1. Đăng nhập vào MariaDB:

mysql -u root -p

Nhập mật khẩu root của MariaDB. Bạn sẽ nhận được lời nhắc của MariaDB.

2. Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mới có quyền sử dụng nó:

CREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES on wordpress.* to 'user' identified by 'password';

Trong ví dụ trên đây wordpress là tên của cơ sở dữ liệu, user tên người dùng và password mật khẩu (mạnh).

FLUSH PRIVILEGES;

3. Thoát khỏi MariaDB

Exit

Tạo document root và log

Đây chính là nơi sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu website của bạn nên bạn phải phân quyền thật cẩn thận.

mkdir /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com
mkdir /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com/logs

Chỉnh sửa virtual host

Truy cập vào đường dẫn vi /etc/nginx/conf.d/default.conf, sau đó thay đổi các đoạn như bên dưới.

server {
    listen 80;
    server_name hocmangmaytinh.com;

    access_log /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com/logs/access.log;
    error_log /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com/logs/error.log;

location / {
    root /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com;
    index index.php index.html index.htm;

if (-f $request_filename) {
    expires 30d;
    break;
}

if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
    }
}

location ~ .php$ {
    fastcgi_pass  localhost:9000; # port where FastCGI processes were spawned
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com$fastcgi_script_name; # same path as above
    fastcgi_param PATH_INFO        $fastcgi_script_name;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    }
}

Xác minh các tập tin cấu hình.

nginx-t

Nếu bạn nhận được sau đây, nó có nghĩa là các mục nhập trong virtual host đã chính xác.

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại

systemctl restart nginx
systemctl restart php-fpm

Cài đặt Wordpress

Tải về WordPress mới nhất.

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén tập tin WordPress với đuôi *.tar.gz

tar xzvf latest.tar.gz

Di chuyển nó đến thư mục document root

mv wordpress/* /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com

Sao chép tệp wp-sample-config.php và thay đổi thành wp-config.php.

cp /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com/wp-config-sample.php /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com/wp-config.php

Chỉnh sửa tệp wp-config.php cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu.

vi /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com/wp-config.php
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Phân quyền cho user Nginx toàn quyền trên thư mực chứa wordpress

chown -R nginx:nginx /usr/share/nginx/hocmangmaytinh.com/

Thiết lập Wordpress

Bật trình duyệt và truy cập vào http:\\yourdomain.com hoặc IP của bạn

Tại giao diện cài đặt của Worpdress, chọn Ngôn ngữ ở đây mình chọn tiếng việt => Tiếp tục.

Cài đặt WordPress
Nhập các thông tin cho Website => Cài đặt Worpdress

Nhập thông tin WordPress

Đăng nhập bằng Tên người dùng và mật khẩu đã tạo ở bước trên

Đăng nhập WordPress
Như vậy là đã thành công cài đặt cài đặt và cấu hình WordPress trên CentOS 7 bằng LEMP.

Giao diện Admin WordPress

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.

Xem tiếp các bài trong Series LEMP cho VPS/Server

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x