Trang chủ » Hướng dẫn cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7

bởi Vinh Leo
4,3K views
5/5 - (1 bình chọn)

Dnsmasq là gì?

Dnsmasq là một máy chủ DNS, TFTP và DHCP. Nó được thiết kế để cung cấp địch vụ DNS và dịch vụ DHCP cho mạng LAN.

Cơ chế hoạt động của Dnsmasq

Dnsmasq nhận truy vấn DNS và trả lời yêu cầu từ bộ nhớ cache hoặc chuyển tiếp chúng đến máy chủ DNS đệ quy. Nó tải các nội dung từ file /etc/hosts trong local server, trả lời các truy vấn DNS cho DHCP cấu hình hosts.
Dnsmasq DHCP server hỗ trợ các địa chỉ tĩnh (nhiều mạng). Nó tự động gửi một thiết lập mặc định với tùy chọn DHCP và có thể được cấu hình để gửi bất kỳ tập hợp cấu hình sẳn của DHCP, bao gồm cả đóng gói từ nhà cung cấp cho host. Nó cho phép net/PXE khởi động DHCP Server (cũng hỗ trợ BOOTP) cấp phát thông tin IP.

Các bước cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7

1. Cài đặt Dnsmasq

[root@hocmangmaytinh ~]# yum -y install dnsmasq

2. Cấu hình Dnsmasq

[root@hocmangmaytinh ~]# vi /etc/dnsmasq.conf
# dòng 19: bỏ ghi chú
domain-needed

# dòng 21: bỏ ghi chú
bogus-priv

# dòng 41: bỏ ghi chú
strict-order

# dòng 55: thêm nếu bạn cần
# query the specific domain name to the specific DNS server
# the example follows means query [server.education] domain to the [10.0.0.10] server
server=/server.education/10.0.0.10

# dòng 123: bỏ ghi chú
expand-hosts

# line 133: thêm (xác định tên miền)
domain=hocmangmaytinh.com
[root@hocmangmaytinh ~]# systemctl start dnsmasq
[root@hocmangmaytinh ~]# systemctl enable dnsmasq

3. Đối với bản ghi DNS, thêm chúng vào / etc / hosts. Sau đó, Dnsmasq sẽ trả lời các câu hỏi của Client.

[root@hocmangmaytinh ~]# vi /etc/hosts
127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# thêm records
10.0.0.30  demo.hocmangmaytinh hocmangmaytinh
[root@hocmangmaytinh ~]# systemctl restart dnsmasq

4. Nếu Firewalld đang chạy, thì cho phép chạy dịch vụ DNS

[root@hocmangmaytinh ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent 
success
[root@hocmangmaytinh ~]# firewall-cmd --reload 
success

5. Xác minh để phân giải Name và IP address từ máy Client trong mạng nội bộ.

[root@desktop ~]# yum -y install bind-utils

# thay đổi cài đặt DNS thành Dnsmasq Server (thay thế “ens3” vào hệ thống của bạn)

[root@desktop ~]# nmcli c modify ens3 ipv4.dns 10.0.0.30
[root@desktop ~]# nmcli c down ens3; nmcli c up ens3
[root@desktop ~]# dig demo.hocmangmaytinh.com.
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-29.el7_2.3 <<>> demo.hocmangmaytinh.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11613
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;demo.hocmangmaytinh.com. IN A

;; ANSWER SECTION:
demo.hocmangmaytinh.com. 0 IN A 10.0.0.30

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Wed Aug 31 17:22:51 JST 2016
;; MSG SIZE rcvd: 47
[root@desktop ~]# dig -x 10.0.0.30
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-29.el7_2.3 <<>> -x 10.0.0.30
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61937
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;30.0.0.10.in-addr.arpa.        IN   PTR

;; ANSWER SECTION:
30.0.0.10.in-addr.arpa. 0    IN   PTR   demo.hocmangmaytinh.com.

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Wed Aug 31 17:24:00 JST 2016
;; MSG SIZE rcvd: 67

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.

Xem tiếp các bài trong Series Học CentOS 7 căn bản

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x